Ułamki algebraiczne równania wymierne praca klasowa nr 1

Pobierz

Równania wymierne Praca klasowa nr 2 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Proste wyrażenia algebraiczne 2.. Ułamek algebraiczny x x x 3 16 4 − −, gdzie x ∈ R - {4}, po skróceniu ma postać: A. x 2 - 4 x B. x (x + 4) C. x (x - 4) D. x 3 - 4.. Ułamki zwykłe i dziesiętne Działania na .Matematyka - matura - zadania z pełnym rozwiązaniem: wyrażenia wymierne, dziedzina wyrażenia, działania na wyrażeniach wymiernych, równania wymierne Zadanie 1.. Zatem równanie ma dwa pierwiastki, gdy.. Zbiór R - { -1, 0, 1} jest dziedziną ułamka: A. x x x +-1 3 B. 1 1 2 x x + C. x x x 3 + D. x x x − − 1 1 2 ().. I PRACA KLASOWA - równania (kl. I) 1.. Graniastosłupy 3.. Równania wymierne Praca klasowa nr 2 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9. a) 13 11 6 13 6 8 b) 6 5 4 8 3 8 c) 9 3 2 7 5 4 d) 5 4 4 21 4 1 e) 6 1:5 9 8 6 Zadanie 8 Rozwiąż równanie.. Konstrukcje geometryczne ALGEBRA 1.. Pamiętajmy o dziedzinie: x1 =m+2≠ −2⇒m≠ −4 x 1 = m + 2 ≠ − 2 ⇒ m ≠ − 4. x2 =m−2≠ −2⇒m≠ 0 x 2 = m − 2 ≠ − 2 ⇒ m ≠ 0.. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych.. Zadania na dowodzenie z zastosowaniem ułamków algebraicznych.. Dziedziną ułamka algebraicznego () () xx xx −+ +− 3 22 19 2 jest zbiór: A. Nierówności wymierne.. Ułamki zwykłe i dziesiętne 3.. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 19 + 2. zadania Etapy rozwiązania zadania Liczba..

Proste równania wymierne 5.

Ułamek algebraiczny 4 163 - - x xx , gdzie x R - {4}, po skróceniu ma postać: A. x2 - 4x B. x(x + 4) C. x(x - 4) D. x3 - 4.. MATEMATYKA 2.. Rachunek pamięciowy".. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Połącz strzałkami równe ułamki.. 2.Odpowiedzi Ułamki algebraiczne.. Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych.. Praca klasowa nr 3 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Poznać, zrozumieć .. Funkcja f (x) = 10 2 1 x przyjmuje wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy: A. x (- , -5) B. x (5, + ) C. x (- , 5) D. x (-5, + ).. Zbiór R - { -1, 0, 1} jest dziedziną ułamka: A. x xx .Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma Liczba punktów Ułamki algebraiczne.. Równania wymierne Praca klasowa nr 1 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Dziedziną ułamka algebraicznego ( ) ( ) ( ) ( ) x x x x - + + - 3 1 9 2 2 2 jest zbiór: A. Uprość wyrażenia.. m∈(−∞, −2)∪(−2, 0)∪(0, ∞) m ∈ ( − ∞, − 2) ∪ ( − 2, 0) ∪ ( 0, ∞) Na górę.. Równania wymierne Praca klasowa nr 1 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Poznać, zrozumieć.Praca klasowa 1, grupa A i B wraz z kartą odpowiedzi.. Grupa B Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma Liczba punktów .x1 =m+2, x2 =m−2 x 1 = m + 2, x 2 = m − 2..

Funkcje wymierne Praca klasowa nr 1 Zadanie 1.

1: 8: Wyrażenia algebraiczne i równania: Wyrażenia algebraiczne i równania - omówienie pracy klasowej nr 2.. Podstawowe wiadomości o wyrażeniach wymiernych.. Mamy 1000 liczb, więc musi być 500 takich par.. (6 pkt) Dany jest układ równań liniowych î í ì -=+ -=- 12 52 mmymx mmymx , gdzie m jest parametrem.Model odpowiedzi i schemat oceniania pracy klasowej nr 8 - zakres rozszerzony.. Wyrażenie wymierne - to ułamek, który ma w liczniku i w mianowniku wielomiany.. Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych 4.. 2.View klasowki_kl2_ulamki_algebraiczne_rownania_wymierne_2_b_zp.pdf from AA 1Imię i nazwisko .. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych 2. a) 6 2 1 − x = 2 4 1 b) 5 5 3 ∙ x = 7 Zadanie 9 Marek rozlał 3 2 1 litra soku po równo do 14 .1.. Zadanie 2.. Rozwiąż podane równania (nazwij je): a) 6 + 1,1x = 0,5 + 2,2x b) 9 ( x - 8 ) - 8 = 9x c) x - 4 = ( 2x - 16 ) d) - = 1 3.. Funkcja f(x) = − − 2 31x 5 przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy: A. x Î (5, ¥) B. x Î (-¥, 5)Ułamki algebraiczne.. Równania wymierne.. 3.Grupa A Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma Liczba punktów Ułamki algebraiczne.. C 1 6. a) Przekształcenie równania do postaciGr.. punktów 1.. Wyra żenia wymierne Ok. 9 godz • Działania na ułamkach algebraicznych (K) • Równania i nierówno ści wymierne (K) • Funkcja homograficzna Praca klasowa nr 6 Podręczniki: MATEMATYKA 1..

szachimat.Praca klasowa nr 1 2.

3: 8: Figury na płaszczyźnie: Twierdzenie Pitagorasa.. Wyznaczenie dziedziny równania: D = R - { -1, 0} 1 pkt 3 pkt Doprowadzenie równania do po staci: x2 - 2x - 3 = 0 1 pkt Rozwiązanie równania: x = -1 oraz x = 3 i s formułowanie odpowiedzi: x = 3 1 pkt 7.Ułamki algebraiczne.. Praca klasowa nr 3 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Praca klasowa z rachunku algebraicznego i równań .Praca klasowa nr 5 5.. Ułamek algebraiczny xx x 3 16 4 − −, gdzie x ∈ R - {4}, po skróceniu ma postać: A. x2 - 4x B. x(x + 4) C. x(x - 4) D. x3 - 4.. W mianowniku wyrażenia wymiernego musi stać wielomian co najmniej \(1\) stopnia.VI.. Treści programu: Klasa IV ARYTMETYKA Liczby naturalne.. Praca klasowa zawiera materiał służący do weryfikacji stopnia opanowania materiału przez ucznia.. Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma Liczba punktów Ułamki algebraiczne.. 8.Jeżeli wypiszemy kolejno liczby od 1 do 1000, to zauważmy, że łącząc liczby w pary, po jednej liczbie z każdego końca, otrzymujemy pary zawsze o tej samej sumie 1001 (np. 1000+1, 999+2 itd., aż do 500+501).. Funkcja f(x) = − − 1 21x 0 przyjmuje wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy: A. x Î (-¥, -5) B. x Î (5, +¥) x Î (-C. Równania wymierne Praca klasowa nr 1, grupa A Zadania zamknięte Nr zadania 1 2 3 4 5 Odpowiedź B A B C B Zadania otwarte 6..

Równania wymierne 1.

Il eSkracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych; Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych; Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych; Zadania na dowodzenie z zastosowaniem ułamków algebraicznych; Równania wymierne; Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych; Nierówności wymierne; Równania i nierówności wymierne z parametremRównania wymierne.. Napisz równanie równoważne danemu : 4x - 12 = 0 2.. Równania i nierówności VII.. Liczby wymierne GEOMETRIA 1.. Równania wymierne Praca klasowa nr 2 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Ok. 25 godz • Pot ęga o wykładniku wymiernym (K) • Funkcja wykładnicza .1.. Figury na płaszczyźnie 2.. 2: 8: Figury na .Praca klasowa z rachunku algebraicznego i równań.. Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych.. Równania i nierówności wymierne.. Różne zadania z wyrażeń wymiernych.. Zatem suma jest równa 1001 x 500 = 500500Równania wymierne.. Liczby naturalne 2.. 3 4 5 111 24 12 57 15 4 20 5 20 92 8 4 Zadanie 7 Oblicz.. Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych 3.. W pewnej firmie dwie trzecie wszystkich pracowników stanowią sprzedawcy, a jedną piątą urzędnicy.1 2 6Asi a kupi ł a prz ybory do m yc i a z ę bów: kube k, sz c z ot e c z kę i pa st ę .. Zadania prowadzące do równań wymiernych 6.Rozwiązujemy równania i pamiętamy by rozwiązania skonfrontować z dziedziną :)1: 8: Wyrażenia algebraiczne i równania: Wyrażenia algebraiczne i równania - praca klasowa nr 2.. Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych.. Doprowadź wynik do najprostszej postaci.. Suma ułamków algebraicznych: − + 3 x 2 oraz 3 x −2 jest równa:Ułamki algebraiczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt