Napisz program który wczyta z klawiatury 10 nazw kolorów i wypisze najdłuższą z nich

Pobierz

Jeśli takich nazw jest więcej, to program powinien wyświetlić nazwę podaną najpóźniej.Napisz program, który wczyta z klawiatury 4 liczby rzeczywiste, a następnie wyświetli informację ile z nich ma wartości ujemne.. Znaki numerowane są od lewej i od zera, tak samo jak tablicach.. Przykład: Dane: 3 6 1 Wynik: 1 3 6Ćwiczenia [CON:start-script] Stwórz lub zmodyfikuj skrypt startowy interpretera poleceń, z którego korzystasz.. Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. A*x 2 + B*x + C = 0, o współczynnikach A, B, C wprowadzanych z klawiatury; Napisz program wczytujący 4 liczby całkowite z klawiatury i .ZADANIE_1 Napisz program, który wczyta z klawiatury 3 liczby rzeczywiste, a następnie wyświetli te dwie z nich, które są większe.. Napisz program w C++ który : -wylosuje lub wprowadzi 2 liczby(10-99) -wyświetli je -obliczy s.Napisz program, który wczyta z wejścia trzy liczby całkowite i wypisze na wyjście ich medianę (wartość środkową).. ZADANIE_2 Napisz program wczytujący 4 znaki z klawiatury, a następnie sprawdzający czy występuje wśród nich chociaż jedno powtórzenie (tzn. dwa znaki o tej samej wartości).Hej !. [CON:what's-this-what's-that] Uruchom interpreter i wyświetl zmienne środowiskowe, a następnie postaraj się określić znaczenie każdej z nich, tj. przez jaki program lub funkcję jest dana zmienna wykorzystywana.Poznajemy pythona A Dwa trójkąty Napisz program, który wczyta liczbę N z przedziału [1,70] i wypisze dwa trójkąty o boku N złączone rogiem ..

Napisz program, który wczyta z klawiatury 10 nazw kolorów i wypisze najdłuższą z nich.

Przykład prezentuje sposób w jaki będą podane są trzy liczby oraz w jaki należy wypisać prawidłową kolejność tych liczb.. 0 głosów.. Należy pamiętać o obsłużeniu szczególnych przypadków takich jak pusty łańcuch znaków lub wielokrotne.1.. Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia tekst składający się z pewnej liczby słów oddzielonych spacjami .Napisz program, który wczyta dwie liczby a i b całkowite z przedziału [-100;100] i wypisze potęgę a^b oraz poniżej pierwiastek stopnia 'b' z liczby 'a' tak, .. drugiego miejsca po przecinku oraz do wartości całkowitej z wyrównaniem do prawej co 10 kolumn Przykład: Wejście: 11 3 Wyjście: 1331 2.2240 2.22 2 mała pomoc: input .Napisz program który czyta 3 liczby całkowite i wypisuje 2 większe z nich.. Zapamiętaj.. Założenie: n >= 2 i n <= 50000.Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję for.. O DŁUGOŚCI ZADAWANEJ Z KLAWIATURY.Metoda index zwraca numer pierwszego znaku identycznego z tym podanym w nawiasie.. Facebook Logowanie; Rejestracja; Zapytaj.. Ponadto ma on implementować obsługę wyjątków związanych z plikami, a w .Zad.. Logowanie.. Dev c++ zadanie 2/28 informatyka na czasie 3 Uruchom i przetestuj zad..

Dev c++ zadanie 2/28 informatyka na czasie 3 Napisz program, który wczyta z klawiatury 10 nazw kolorów i wypisze najdłuższą z nich.

Zadanie 3: Choinka Napisz program, który wczyta z wejścia liczbę n i wypisze na wyjście tekst składający się ze spacji i gwiazdek, przedstawiający choinkę o wysokości n mającą pień 3x3 .Napisz program, który wczyta z wejścia trzy liczby całkowite i wypisze na wyjście ich medianę (wartość środkową).. Uruchom i przetestuj zad.. Jesli takich nazw jest więcej, to program powinien wyświetlić nazwe podaną najpóźniej.. Wyświetl liczby po wczytaniu i po posortowaniu.. znaków).. Ostatnio: 5 miesięcy.. Opisz konstrukcję napisanego programu - do czego służą i jak działają poszczególne polecenia użyte w programie.. napis = "abrakadabra" print napis.count("a") # 5 print napis.count("ab") # 2 Ta metoda sprawdza ile razy w napisie pojawia się znak lub ciąg ujęty w cudzysłów.. 2,014 .Napisz program w języku C++, który wczyta z klawiatury liczbę całkowitą n i na standardowe wyjście wypisze: n nie jest liczbą pierwszą - jeśli n nie jest pierwsza, n jest liczbą pierwszą numer X - jeśli n jest liczbą pierwszą.. Napisz program, który wczyta z klawiatury 3 liczby całkowite, a następnie:- wyszuka najmniejszą z nich- sprawdzi czy suma tych liczb jest liczbą parzystą- wyznaczy sumę wszystkich cyfr tych liczb2.. napis = "abcdefghijk" print napis[2] # cNapisz program, który: wczyta od użytkownika łańcuch znaków, policzy w nim liczbę słów, rezultat wypisze na ekran oraz zapisze do pliku tekstowego RESULT.txt (razem z wczytanym łańcuchem..

Napisz program, który wczyta liczby do pudełek B i C, a następnie wypisze ich sumę.

Napisz program, który wczyta liczbę całkowitą większą od zera i wypiszę liczbę wystąpień poszczególnych cyfr w tej liczbie.2.. V 4.1 Napisz program, który wczyta liczby do pudełek A i B, następnie w oddzielnych wierszach wypisze liczbę wczytaną do B oraz liczbę wczytaną do A pomniejszoną o 1.. Zadanie 2 Napisz program, który wczyta z klawiatury wartość całkowitoliczbową N, a następnie: • jeśli N jest dodatnie i większe od 10, to należy wyświetlić kwadrat N,Napisz program, który wczyta liczbę naturalną K z przedziału [1,1000], a następnie wypisze na ekranie wszystkie dodatnie liczby nieparzyste Home / informatyka / Napisz program, który wczyta liczbę naturalną K z przedziału [1,1000], a następnie wypisze na ekranie wszystkie dodatnie liczby nieparzysteNapisz program, który: wczyta od użytkownika łańcuch znaków, policzy w nim liczbę słów, rezultat wypisze na ekran oraz zapisze do pliku tekstowego RESULT.txt (razem z wczytanym łańcuchem .. Program należy napisać z podziałem na funkcje z parametrami.. Pytanie brzmi: Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia tekst składający się z pewnej liczby słów oddzielonych spacjami, a następnie wypisze na standardowe wyjście liczbę słów.. Postów: 1.. Rejestracja: 5 miesięcy.. JĘZYK C++ Na jutro mam pls pomocyDAJĘ NAJ.1..

Napisz program, który policzy pierwiastki trójmianu kwadratowego.

Próbuję rozwiązać to zadanie : "Napisz program, który wczytuje słowo z klawiatury do tablicy i .. Napisz program, który będzie wczytywał z klawiatury liczby całkowite dodatnie do napotkania zera i wypisywał liczbę wystąpień poszczególnych cyfr we wszystkich liczbach łącznie.. Do wczytania sortowania (przez wybór) i wyświetlania.txt na koncie użytkownika pablo66666 • folder Zadanie 1 Sortowanie przez wybór • Data dodania: 19 mar 2014Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Zadanie 3: Choinka Napisz program, który wczyta z wejścia liczbę n i wypisze na wyjście tekst składający się ze spacji i gwiazdek, przedstawiający choinkę o wysokości n mającą pień 3x3 .Program w C++, używajac if else Napisz program, który wczyta 3 liczby całkowite i wypisze je na ekran w kolejności rosnącej.. V 4.3.Plik Napisz program który wczyta 10 liczb i wyświetli je w kolejności od najmniejszej do największej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt