Jak napisać sprawozdanie ze spotkania służbowego

Pobierz

Wskazówki: 1.. Na przykład trzeba napisać, że wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki, a pominąć, że Ania kupiła kartkę pocztową dla brata.. Treść notatki (część wprowadzająca, część właściwa, część kończąca) Podpis sporządzającego notatkę.. Możesz do tego wykorzystać programy takie jak OneNote (oferuje specjalne szablony do spotkań), Evernotelub dokumenty Google'a.NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pisma.. Nie zapomnij wskazać miejsca, czasu, uczestników itd.. Po każdym oficjalnym zebraniu powinien pozostać ślad w postaci sprawozdania.. Język sprawozdania powinien być konkretny i przejrzysty.Należy je sporządzić rzetelnie i dokładnie.. Sprawozdanie musi zawierać: 1.1.. Najczęściej protokolant w czasie trwania zebrania robi jedynie notatki, a ostateczna wersja tekstu jest sporządzana później.. Imię i nazwisko nadawcy oraz odbiorcy.. Wzór dla sprawozdania z konferencji.. Jako przełożony przyczyniam się niestety do tej sytuacji.. Miała ona miejsce w dniach …………… [data wydarzenia] .5.. Nagłówek ("Protokół z…"); Określenie daty i miejsca zebrania;Kurcze nie zabardzo wiem jak to opisac w tym sprawozdaniu.. Sprawozdanie z konferencji.. Podsumuj analizowane kwestie.. [tytuł konferencji] W związku z …………… [przedstawienie tła wydarzenia] ……………, odbyła się w …………… [miejscowość] ……………, w …………… [dokładna lokalizacja] ……………, konferencja zorganizowana przez …………… [organizator konferencji] …………… ..

Zadbaj o sprawozdanie ze spotkania.

Mamy nadzieję, że wiesz już jak sporządzić notatkę służbową.Cel sprawozdania: Jak sama nazwa wskazuje sprawozdanie ma mieć funkcje "sprawozdawcze" czyli być udokumentowaniem wykonywanego ćwiczenia.. Sprawozdanie pozwala w każdej chwili przypomnieć sobie przebieg rozmów oraz ich wyniki i ostateczne ustalenia.Spotkania służbowe organizowane są w celu przekazania i wymiany informacji, wymiany poglądów czy opinii, wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących organizacji, udziela- nia porad, konsultacji, wymiany doświadczeń, kontroli bieżących działań czy podejmowaniaProtokół jest dokumentem o charakterze oficjalnym, w przeciwieństwie do zwykłego sprawozdania podlega rygorystycznym zasadom.. Jak wNie wiem, ale wydaje mi się, że wasza polonistka wymyśliła coś nowego.. Na wstępnie podziękuj za spotkanie, wyraź nadzieję, że dla klienta było ono równie miłe jak dla Ciebie.Sprawdź, co powinna zawierać notatka służbowa: Datę i miejsce sporządzenia dokumentu.. (imię i nazwisko) (stanowisko)NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA.. W sporządzaniu notatek podczas rozmowy nie ma nic niewłaściwego - przeciwnie, świadczy o tym, że zależy nam na dokładnym poznaniu i rozwiązaniu problemu klienta.. To również dokument potwierdzający przeprowadzone czynności..

Temat spotkania.

Protokół jest oficjalnym i formalnym tekstem, mającym na celu sprawozdanie przebiegu określonego spotkania.. Powinno składać się z następujących elementów: słowo "sprawozdanie" w tytule, określenie, czego sprawozdanie dotyczy, okresu, jakiego dotyczy sprawozdanie, zasadniczej części sprawozdania, w której opisuje się liczbowo albo słownie, zdarzenia czy wypadki i wnioski.Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy ortograficzne, stylistyczne oraz interpunkcyjne.. Zakończ spotkanie.. Sporządza je osoba zajmująca się w trakcie zebrania pisaniem protokołu.. Notatka służbowa ze zdarzenia Notatka służbowa ze zdarzenia często dotyczy np. wypadku, jaki miał miejsce w zakładzie pracy.. W takiej sytuacji należy dokładnie opisać, w jaki sposób doszło do danej sytuacji, czy są osoby poszkodowane oraz w jaki sposób zabezpieczono miejsce zdarzenia.Notatka służbowa powinna zawierać: datę sporządzenia notatki; miejsce sporządzenia notatki; imię i nazwisko autora; dane odbiorcy, odbiorców o ile jest to potrzebne; temat spotkania i podjęte ustalenia..

Może ktoś z was pisał sprawozdanie ze stażu w sąddzie i mógłby mi pomóc..

Podejmujemy na nich ustalenia, z których nie mamy czasu się wywiązać, bo znów się spotykamy.. Należy przedstawiać te, które były istotne dla wszystkich uczestników.. Należy je sporządzić rzetelnie i dokładnie.. Zdarza się, że w kalendarzu mam trzy nachodzące na siebie zebrania.. Wszelkie dane muszą być .Sprawozdanie jest to rodzaj pisma, które powinno zawierać przede wszystkim historię danego zdarzenia, tego co chcemy przekazać innym, których nie było na nim.. Można pisać sprawozdania z wydarzeń, rozprawy sądowej itp.Tematy - Spotkanie służbowe - Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, wypowiedzenia, umowa o pracę, - porady ekspertów - forum - INFOR.PLSPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA dotyczącego wykorzystania energii słonecznej w sektorze turystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych, hoteli, centrów sportowo-rekreacyjnych zorganizowanego przez Mazowiecką Agencją Energetyczną podczas wystawy CENERG 2010Naszym firmowym problemem jest nadmiar spotkań.. Sprawozdanie to jedna z form pisemnych, których tworzenie ma na celu przedstawienie wydarzeń.. Dnia .. o godz. .. odbyło się w .Wzór.. Z drugiej strony chcę regularnie spotykać się ze swoim zespołem..

Jego celem jest odtworzenie przebiegu spotkania.Jak napisać protokół.

Sprawozdanie warto zacząć od przedstawienia ogólnych informacji o wydarzeniu.W sprawozdaniu obowiązuje selekcja wydarzeń.. Nie wiem jak ładnie mogłabym opisać wykonywane zajęcia.Jak napisać sprawozdanie?. Stronę tytułową: ma być zrobiona ze zrozumieniem zgodnie z szablonem i kompletna.. Układ.. Pamiętaj o chronologicznym porządku relacjonowanych wydarzeń.. Pismo musi być rzetelne i oddawać faktyczny przebieg spotkania oraz postanowienia z nim związane.. Szablon protokołu spotkania zawiera sekcje dotyczące każdego tematu dyskusji, w tym pozycje punktu planu spotkania, osoby prowadzącej, dyskusji, wniosków, czynności do wykonania, osób odpowiedzialnych i terminów.przedstawienie tematu (na przykład "sprawozdanie ze spotkania zarządu spółki"); opis przedmiotu pisma (powinien on być możliwie krótki i w zwięzłej formie przedstawiać najważniejsze informacje); podpis osoby sporządzającej dokument.. Sprawozdanie powinno, więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu, a także opinię autora.. Zasadniczo sprawozdanie ma trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), a jego pisaniem rządzą określone zasady.. Podczas pisania protokołu pamiętaj o regułach rządzących jego tworzeniem, zawarciu najważniejszych informacji i rzeczowym języku .Jak napisać sprawozdanie - wskazówki, przykład sprawozdania.. Bądź precyzyjny, dokładnie określaj czas, miejsce i kolejność zdarzeń.Rejestruj wybory, sprawozdania komitetów, budżety, ogłoszenia specjalne i nie tylko.. Osoba sporządzająca notatkę służbową musi mieć świadomość, że jej zadaniem jest zwięzłe przekazanie informacji.Zapisuj przede wszystkim to, co obiecujesz klientowi (przesłać, dostarczyć, uzyskać) oraz uzgodnione terminy.. Termin spotkania służbowego powinien być w miarę możliwości wygodny i dla ciebie i dla reszty uczestników.Jeśli masz do dyspozycji laptop, telefon służbowy lub bierzesz udział w spotkaniu z użyciem komunikatora, notatki możesz sporządzać bezpośrednio w wersji elektronicznej.. Powinno składać się z następujących elementów: •słowo "sprawozdanie" w tytule, •określenie, czego sprawozdanie dotyczy, •okresu, jakiego dotyczy sprawozdanie,W przypadku notatki służbowej ze spotkania wymień co było celem spotkania, kto wziął w nim udział i co udało się ustalić.. Moja żona jest polonistką, po studiach magisterskich, i jeszcze nigdy nie słyszała, żeby napisać sprawozdanie z książki.. Sprawozdanie ma określony układ i elementy, o których zawsze jest warto pamiętać.. Celem sprawozdania będzie z pewnością bardzo ściśle określony, a zawarte w nim treści będą informowały o konkretnym wydarzeniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt