Napisz program który wczyta z klawiatury 10 nazw kolorów i wypisze najdłuższą z nich
  • Teksty
  • 28 czerwca 2022 23:31

Jeśli takich nazw jest więcej, to program powinien wyświetlić nazwę podaną najpóźniej.Napisz program, który wczyta z klawiatury 4 liczby rzeczywiste, a następnie wyświetli informację ile z nich ma wartości ujemne.. Znaki numerowane są od lewej i od zera, tak samo jak tablicach.. Przykład: Dane: 3 6 1 Wynik: 1 3 6Ćwiczenia [CON:start-script] Stwórz lub zmodyfikuj skrypt startowy interpretera poleceń, z którego korzystasz.. Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych kompli…

Napisz specyfikacje zadania i program obliczający sumę n kolejnych liczb naturalnych

Test_roz_nazwisko.. (Wymiary walca) Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie dodatnie liczby rzeczy-n n By obliczyć średnią najpierw tworzymy zmienna wynik i przypisujemy jej wartość 0. .. 6.Napisz program wyznaczający sumę cyfr liczby naturalnej (z zakresu reprezentowanego typu).. (Rok przestępny) Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok, a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.. Problem: Obliczanie ilorazu dwóch…

Napisz specyfikacje zadania i program ktory wyświetla w kolumnie liczby naturalne od 1 do n python

Dane: a - liczba naturalna, podstawa potęgi b - liczba naturalna, wykładnik potęgi.. kod Pythona do wypisania 3 gwiazdek potem 2 a potem 1. python .wszystko jasne, ale co do interpretacji silni to powinna ona być liczona tylko dla liczb naturalnych.. Jak znaleźć najmniejszą?. # n1 - liczba pierwsza, n2 - liczba druga, n3 - liczba trzecia n1 = int(input("Podaj pierwszą liczbę:")) n2 = int(input("Podaj drugą liczbę:")) n3 = int(input("Podaj trzecią liczbę:")) if (n1 < n2 < n3 ): print(n3) print(n3,n2,n1) if (n1 < n3 < n2 ): print(n2) print(n2,n3,n1) if (n2 < n1 < n3 ): print(n3) print(n3,n1,n2) if (n2 < n3 < n1 ): print(n1) print(n1,n3,n2) if (n3 < n1 < n2 ): print(n2) print(n2,n1,n3) if (n3 < n2 < n1 ): print(n1) print(n1,n2,n3)C++ Napisz program, który wyświetli w kolumnie liczby naturalne od 1 do n i dalej, w tej samej kolumnie liczby od n do 1.. Po wyświetleniu program powinien zapytać czy zakończyć pracę.Prosze o pomoc w napisaniu tego zadania.. Forum.. Liczba n ma być pobrana z klawiatury.. Wynik: w - liczba naturalna, wartość a do potęgi bnapisz program w c który wyswietla kolejne licznby ciągu rosnąco od 1 do 100 prosze o pomoc Matematyka.pl Matematyka porady i dyskusje, miliony postów, setki tysięcy tematów, dziesiątki naukowców.Napisz program Potęga n-ta pobierający od użytkownika dwie liczby: x (rzeczywiste) oraz n (naturalne z zakresu od 2 do 7)..

... C++ Napisz program, który…

Regulamin | Kontakt